دعوت از موسسات و نهادهای پولی مجاز

به موجب این اطلاعیه از کلیه موسسات و نهادهای پولی مجاز کشور که مجوز تاسیس و فعالیت آنها توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صادر و تحت نظارت قرار گرفته اند، دعوت می شود تا با تکمیل اطلاعات درخواست شده در زیر موافقت خود را جهت خرید و فروش حواله های ارزی این شرکت و قرار گرفتن در لیست بلند اعلام دارند.

بدیهی است که از موسسات / نهادهای پولی که اسناد کامل را ارائه (بارگذاری در وب سایت شرکت) کرده باشند برای خرید/ فروش حواله های ارزی استعلام انجام خواهد شد.

ثبت مشخصات موسسه

 

Fieldset

    Section

 

تائید هویت انسانی