گروه پایندان گروه پایندان

اعضای هیئت مدیره

احمد خاوری

احمد خاوری

سرپرست
کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی
تلفن

۴۸۰۶۵۵۵۷-۴۸۰۶۵۵۵۸

فکس

۴۸۰۶۵۶۵۰

ایمیل

a.khavari@payandan.com

آرمین سامانی

آرمین سامانی

رئیس هیئت مدیره
کارشناس ارشد مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
تلفن

۴۸۰۶۵۵۴۰

ایمیل

 

حامد مشایخی

حامد مشایخی

عضو هیات مدیره
تلفن

 

ایمیل

 

عباس گودرزی

عباس گودرزی

عضو هیئت مدیره و مدیر مالی
کارشناس ارشد مدیریت مالی
تلفن

۴۸۰۶۵۳۵۰

ایمیل

 

محمود تیموریان

محمود تیموریان

معاونت زنجیره تامین و عضو هیئت مدیره
تلفن

۴۸۰۶۵۵۳۰

ایمیل

 

کارگروه ها

شرکت پایندان از ۱۷ کارگروه تخصصی به شرح ذیل تشکیل شده است :

 • کمیته تعالی
 • کمیته آموزش
 • کمیته ریسک
 • کمیته دانش
 • نظام پیشنهادات
 • کمیسیون معاملات
 • کارگروه پاسخ به پیمانکاران (طلبکاران قطعی)
 • کمیته جذب
 • کمیته نگهداشت (تعدیل) نیرو
 • کمیته راهبردی کلان معاونت پالایشگاهی و پتروشیمی
 • کمیته راهبردی کلان معاونت خطوط لوله
 • کارگروه پروژه های سنواتی
 • کارگروه بررسی پیمان های فرعی
 • کارگروه تخصیص اعتبارات به طلبکاران
 • کمیته تخلفات اداری (انضباطی)
 • کارگروه فروش ارز
 • کمیته رهبری و استراتژی