گروه پایندان گروه پایندان

اعضای هیئت مدیره

سید شمس الدین موسوی

سید شمس الدین موسوی

مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره
دکتری مدیریت استراتژیک
تلفن

۴۸۰۶۵۵۵۷-۴۸۰۶۵۵۵۸

فکس

۴۸۰۶۵۶۵۰

ایمیل

mousavi@payandan.com

آرمین سامانی

آرمین سامانی

رئیس هیئت مدیره
کارشناس ارشد مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
تلفن

۴۸۰۶۵۵۴۰

ایمیل

 

حسین سعیدی

حسین سعیدی

عضو هیئت مدیره
تلفن

 

ایمیل

 

عباس گودرزی

عباس گودرزی

عضو هیئت مدیره و مدیر مالی
کارشناس ارشد مدیریت مالی
تلفن

۴۸۰۶۵۳۵۰

ایمیل

 

  امین نوروزی

  امین نوروزی

  عضو هیئت مدیره
  تلفن

  ۴۸۰۶۵۴۱۰

  ایمیل

   

  کارگروه ها

  شرکت پایندان از ۱۷ کارگروه تخصصی به شرح ذیل تشکیل شده است :

  • کمیته تعالی
  • کمیته آموزش
  • کمیته ریسک
  • کمیته دانش
  • نظام پیشنهادات
  • کمیسیون معاملات
  • کارگروه پاسخ به پیمانکاران (طلبکاران قطعی)
  • کمیته جذب
  • کمیته نگهداشت (تعدیل) نیرو
  • کمیته راهبردی کلان معاونت پالایشگاهی و پتروشیمی
  • کمیته راهبردی کلان معاونت خطوط لوله
  • کارگروه پروژه های سنواتی
  • کارگروه بررسی پیمان های فرعی
  • کارگروه تخصیص اعتبارات به طلبکاران
  • کمیته تخلفات اداری (انضباطی)
  • کارگروه فروش ارز
  • کمیته رهبری و استراتژی