Project Description

قرارداد این پروژه از نوع EPC به شرح ذیل می باشد. بخش طراحی و خدمات مهندسی (E) تایید مهندسی پایه، انجام طراحی تفصیلی، طراحی مهندسی و مهندسی خرید شامل بخشهای پایپینگ، برق، سیویل، سازه و معماری، تجهیزات مکانیکال ثابت و دوار، فرآیند، ابزاردقیق، خط لوله، HVAC و ایمنی تامین و تهیه مصالح مورد نیاز پروژه (P): شناسایی سازندگان،سفارش، خرید،بازرسی،حمل و بیمه کالاهای مورد نیاز پروژه شامل پنلهای هیدرولیک، لانچر، رسیور، پایپینگ، خطوط لوله، تجهیزات برق و ابزار دقیق، سیستم آتش نشانی و مخابرات و …. احداث و اجرای پروژه (C): 1.تاسیسات سرچاهی برای ۴ حلقه چاه تولیدی و ۲ حلقه چاه تزریق. ۲.خط رو زمینی ۸ اینچ انتقال نفت از چاههای تولیدی P1،P2 ،P3 و P4 به واحد بهره برداری به طول ۱۲ کیلومتر ۳.خط دفنی ۶ اینچ انتقال گاز از واحد بهره برداری به چاههای تزریق G1 و G2 به طول ۲۰ کیلومتر ۴.خط دفنی ۱۰ اینچ انتقال گاز از واحد بهره برداری به دهلران به طول ۵۸ کیلومتر ۵.تجهیزات فرستنده و گیرنده توپک و نیز رسوب گیر (Slug Catcher). 6.حفاظت کاتدیک برای تمام خطوط زیر زمینی ۷.جاده های دسترسی در مجاورت تمام خطوط ۸.نصب پنل های کنترل هیدرولیک برای چاه های P1 تا P4، G1، G2و چاه های ۸ و۹ احداث لوکیشن چاههای W009N و W012N.9