Project Description

نام پروژه توسعه میدان نفتی  بالارود (PC)
شماره قرارداد: ۵۳-۷۳-۷۱۳۲
کارفرما: شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب
پیمانکار : شرکت پایندان
مدت انجام پروژه: ۸ ماه
تاریخ آغاز پروژه: ۱۳۸۹/۰۲/۰۱
تاریخ اتمام پروژه: ۱۳۸۹/۱۰/۰۱
محل اجرای پروژه: استان خوزستان

مشخصات پروژه:

این پروژه به منظور افزایش ظرفیت تولید نفت میدان بالارود تعریف شده و شامل سه بخش مهم زیر میباشد:

۱-      افزایش ظرفیت فرآورش نفت از طریق توسعه ورودیها و لوله های مقسم همراه با نصب تجهیزات شامل پمپ، مخزن، سکوی تخلیه، ابزار دقیق و..

۲-      افزایش ظرفیت پمپاژ نفت از طریق نصب پمپهای جدید، خطوط لوله ورودی و خروجی، شیرآلات و اتصالات مورد نیاز و سیستمهای کنترلی.

۳-      افزایش ظرفیت انتقال نفت از طریق ایجاد خط جدید انتقال به همراه شیرآلات و اتصالات و تجهیزات.

قرارداد این پروژه از نوع PCبه شرح ذیل می باشد.

تامین و تهیه مصالح مورد نیاز پروژه (P):

شناسایی سازندگان،سفارش، خرید،بازرسی،حمل و بیمه کالاهای مورد نیاز پروژه شامل پمپها، کابلها، خطوط لوله،تجهیزات برق و ابزار دقیق، سیستم آتش نشانی و مخابرات و ….

احداث و اجرای پروژه (C):

عملیات اجرائی این پروژه شامل :

۱-      احداث تاسیسات سرچاهی برای ۴ حلقه چاه نفت

۲-      احداث خطوط لوله جریانی “۶ روزمینی از چاهها به کلاستر بالارود به طول ۱۰ کیلومتر به همراه ساپورتها

۳-      نصب الکتروپمپها و کلیه متعلقات و تجهیزات در کلاستر بالارود

۴-      احداث خطوط لوله جریانی “۸ رو زمینی از تفکیک گر بالارود تا واحد بهره برداری قلعه نار به طول ۱۶ کیلومتر به همراه ساپورتها

۵-      ۲ ایستگاه شیر “۸

۶-      یک ایستگاه فرستنده توپک و یک ایستگاه گیرنده توپک

۷-      خط انتقال برق KV ۳۳ از خط موجود تا کلاستر بالارود و تجهیزات آتش نشانی

۸-      تجهیزات برق و  ابزار دقیق.

۹-     احداث ساختمانها و سایبانها.