Project Description

نام پروژه : توسعه فاز ۱۳ میدان گازی پارس جنوبی (C)
شماره قرارداد: ۹۰-۱۶۲
کارفرما: شرکت پتروپایدار ایرانیان
پیمانکار : شرکت پایندان
مدت انجام پروژه: ۱۶ ماه
تاریخ آغاز پروژه: ۱۳۹۰/۰۹/۰۱
تاریخ اتمام پروژه: ۱۳۹۱/۱۲/۲۹
محل اجرای پروژه: عسلویه – استان بوشهر

مشخصات پروژه:

این پروژه بخش مهمی از فاز ۱۳ توسعه میدان گازی پارس جنوبی در عسلویه میباشد که شامل واحدهای اصلی زیر است :

۱۰۱- واحد شیرین سازی Gas Sweetening ۴ واحد
۱۰۴- واحد خشک کردن Dehydration ۴ واحد
۱۰۵- واحد بازیافت اتان Ethane Recovery ۴ واحد

واحدهای ۱۸۲ و k۱۶۰ نیز در محدوده این پروژه می باشند.

قرارداد این پروژه از نوعCبه شرح ذیل می باشد .

احداث و اجرای پروژه (C):

عملیات اجرایی شامل:

۳۵،۰۰۰ متر مکعب بتن ریزی، ۱۲،۰۰۰ تن نصب تجهیزات ثابت و دوار، ۵۵۰،۰۰۰ اینچ قطر جوشکاری و پایپینگ می باشد.