Project Description

نام پروژه :توسعه فاز ۱۳ میدان گازی پارس جنوبی (C)
شماره قرارداد:۹۰-۱۶۲
کارفرما:شرکت پتروپایدار ایرانیان
پیمانکار :شرکت پایندان
مدت انجام پروژه:۱۶ ماه
تاریخ آغاز پروژه:۱۳۹۰/۰۹/۰۱
تاریخ اتمام پروژه:۱۳۹۱/۱۲/۲۹
محل اجرای پروژه:عسلویه – استان بوشهر

مشخصات پروژه:

این پروژه بخش مهمی از فاز ۱۳ توسعه میدان گازی پارس جنوبی در عسلویه میباشد که شامل واحدهای اصلی زیر است :

۱۰۱- واحد شیرین سازیGas Sweetening۴ واحد
۱۰۴- واحد خشک کردنDehydration۴ واحد
۱۰۵- واحد بازیافت اتانEthane Recovery۴ واحد

واحدهای ۱۸۲ و k۱۶۰ نیز در محدوده این پروژه می باشند.

قرارداد این پروژه از نوعCبه شرح ذیل می باشد .

احداث و اجرای پروژه (C):

عملیات اجرایی شامل:

۳۵،۰۰۰ متر مکعب بتن ریزی، ۱۲،۰۰۰ تن نصب تجهیزات ثابت و دوار، ۵۵۰،۰۰۰ اینچ قطر جوشکاری و پایپینگ می باشد.