مراسم معارفه امام جماعت شرکت پایندان

روز دوشنبه مورخ 97/04/25 با [...]