کنترل و تضمین کیفیت

شرکت پایندان در مسیرتعالی،رشد و توسعه و همچنین افزایش رضایت مشتریان و طرف های ذینفع، ارتقای کیفیت خدمات، حفظ محیط زیست، رعایت الزامات و قوانین حاکم در صنعت نفت و گاز، توسعه پایدار، رعایت قوانین و حفظ کرامت انسانی گام های مؤثری برداشته و موارد مذکور را به عنوان برترین اهداف خود برگزیده است.

در شرکت پایندان به منظور بالابردن کیفیت خدمات، به واحد کنترل و تضمین کیفیت ماموریت داده شد تا با پیاده سازی و اخذ ۸ گواهی نامه سیستم مدیریتی شامل سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2015، سیستم مدیریت کیفیت در صنایع نفت و گاز ISO/TS 29001:2010، سیستم مدیریت محیط زیست ISO 14001:2015، سیستم ایمنی و بهداشت شغلی OHSAS 18001:2007 ، سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط HSE-MS، سیستم مدیریت رسیدگی به شکایت مشتریان ISO 10002:2014، سیستم مدیریت سنجش رضایت مشتریان ISO 10004:2012 و سیستم مدیریت آموزشیISO 10015:1999  گام های موثری در بالا بردن کیفیت خدمات و رضایت مندی مشتری برداردکه این امر به نحو شایسته انجام پذیرفت. همچنین در این راستا فرآیندهای نوین مدیریتی نظیر مدیریت استراتژیک و خود ارزیابی بر اساس مدل تعالی سازمانی (EFQM) پیاده سازی شده است.

گواهینامه ها

تقدیرنامه تعالی و پیشرفت

در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر جاری سازی اقتصاد مقاومتی، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی با همکاری دانشگاه شهید بهشتی اقدام به راه اندازی جایزه تعالی و پیشرفت نمودند. شرکت پایندان در دومین دوره جایزه مذکور طبق نقشه راه تدوین شده و با حمایت مدیران ارشد و تلاش کلیه پرسنل در دفتر مرکزی و پروژه ها موفق به دریافت تقدیرنامه یک ستاره گردید. لازم به ذکر شرکت پایندان با عزم جدی و راسخ و با برنامه ریزی منظم مسیر رشد و تعالی سازمان تا رسیدن به سطوح عالی ادامه خواهد داد.

تقدیرنامه برای تعالی سال ۱۳۹۶ دومین دوره جایزه ملی تعالی و پیشرفت

جایزه گواهینامه مشتری برتر سال DAS انگلستان

شرکت پایندان در سال ۲۰۱۶ موفق به اخذ گواهینامه مشتری برتر سال DAS انگلستان گردید. ضمنا در راستای تعامل با سایر شرکت ها و سازمان های موفق در این حوزه و استفاده از تجارب آنها در حوزه تحقیق و توسعه و بالا بردن سطح دانش سازمانی اقدام به عضویت در انجمن تخصصی “مرکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن ایران” نموده است. همچنین شرکت در راستای بالا بردن سطح فرهنگ سازمانی از طریق پیاده سازی استاندارد های کیفی و بهره گیری ازسمینارهای مرتبط و بهره برداری از اساتید مجرب در حوزه استاندارد به عضویت انجمن استاندارد ایران درآمده است.

 

واحد کنترل و تضمین کیفیت در ارتباط با سیستم مدیریت یکپارچه با تبدیل شدن به کانون مطلع و پاسخگو به نمایندگی از طرف شرکت، ارتباطی معتمدانه را با مراجع قانونی، مشتریان، گروه های علاقمند و نیز مجامع و تشکل های علمی بوجود آورده است.

ماموریت و اهم مسئولیت های واحد QA/QC :

۱- حرکت به سوی تعالی سازمانی بر مبنای مدل EFQM

۲- انجام فرآیند خودارزیابی، استخراج پروژه های بهبود و تدوین اظهارنامه

۳- طرح ریزی، استقرار و نگهداشت سیستم مدیریت یکپارچه (IMS)

۴- طرح ریزی و انجام ممیزی های داخلی سیستم مدیریت یکپارچه

۵- طرح ریزی، هماهنگی و ایجاد آمادگی لازم جهت انجام ممیزی های مراقبتی (خارج از سیستم) مدیریت یکپارچه و پیگری و رفع موارد اعلام شده

۶- تهیه و به روزآوری روش های اجرایی، دستورالعمل ها و مستندات سیستم مدیریت کیفیت

۷-کنترل و نظارت بر تهیه و به روزآوری روش های اجرایی، دستورالعمل ها و مستندات سایر سیستم های ممیزی

۸- تهیه رویه ها و طرح های کیفی پروژه ها

۹- طراحی و اجرای فعالیت های مرتبط با ترویج فرهنگ کیفیت و افزایش آگاهی از اهداف کیفی سازمان

۱۰- شناسایی، تهیه و تدوین فرآیندهای جاری در سازمان و تعیین شاخص های کلیدی عمکرد به جهت پایش و اندازه گیری فرآیندهای جاری و پیاده سازی نگرش فرآیندی در تمامی سطوح سازمان

۱۱- برگزاری دوره های آموزشی مرتبط با کیفیت و تعالی

۱۲- مشارکت در تهیه، تدوین و پایش و اندازه گیری اهداف و استراتژی های سازمان

۱۳- نظارت بر نظر خواهی از مشتریان در ارتباط باکیفیت فرآوردهای مجتمع و نظارت و رسیدگی به شکایات مشتریان

۱۴- حمایت از پروژه ها و پایان نامه های پژوهشی در حوزه کیفیت و تعالی