بهداشت،ایمنی و محیط زیست

فعالیت های پیمانکاری،‌ آثار و پیامدهای نامطلوب و اجتناب ناپذیری برای انسان و محیط زیست در بر دارد. نظام مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE-MS)، یک ابزار مدیریتی موثر برای کنترل و بهبود عملکرد بهداشت، ایمنی و محیط زیست در سازمان ها است که با ایجاد بستر  فرهنگی خلاق و نگرشی نو و نظام مند به تبیین تاثیر متقابل بهداشت، ایمنی و محیط زیست پرداخته و از این طریق خطرها و چالش ها را به طور منظم و ساختاری مورد ارزیابی و کنترل قرار داده و روش های پیشگیرانه ارائه می دهد. هدف نهایی در نظام مدیریتHSE  صیانت از کارکنان و عموم جامعه، حفاظت از محیط زیست و استفاده بهینه از دارایی ها و اعتبار سازمان است. ایجاد محیط های کاری ایمن، سالم و بدون حادثه، کاهش آلاینده های زیست محیطی، کنترل مواجهه کارکنان با عوامل زیان آور شغلی، ایجاد و توسعه نظام جامع و یکپارچه مدیریت HSE، نهادینه سازی نظام اجرایی مدیریت HSE پیمانکاران، اجرای کارآمد و اثربخش مطالعات شناسایی خطرات، ارزیابی ریسک ها و مدیریت آنها، تبیین مسوولیت ها و اختیارات اجرایی و متعادل سازی منابع، شامل نیروی انسانی، تجهیزات و فعالیت های تولیدی از اهداف عمده مدیریت HSE در شرکت پایندان است.

ماموریت های مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست در شرکت پایندان:

 • استقرار، راهبری، توسعه و ممیزی نظام مدیریت  بهداشت،ایمنی و محیط زیست
 • حرکت به سوی ایجاد امنیت و شرکتی بدون حادثه
 • نظارت بر ایجاد محیط کاری سالم، ایمن و به دور از هر گونه حادثه، آسیب و خسارت به محیط زیست
 • صیانت از نیروی انسانی، حفاظت از محیط زیست و پاسداری از سرمایه ها و اعتبار سازمان

مدیریت ارشد با توجه به حساسیت و اهمیت موضوعات HSE و جهت اطمینان یافتن از اثربخشی اقدامات و وضعیت HSE سازمان به طرق زیر اقدام نموده است:

 • کمیته عالی HSE
 • اخذ گزارش عملکرد
 • فرهنگ سازی در حوزه HSE
 • مساعدت و همراهی مدیریت ارشد سازمان جهت اجراء برنامه‌های مرتبط با فرهنگ سازی
 • نسبت به حضور خود یا نماینده تام الاختیار به صورت مستمر در جلسات و پایش عملکرد آن
 • نسبت به پیگیری و کنترل عملکرد حوزه HSE از منظر رسیدن به اهداف و برنامه‌ها و شاخص‌ها

پایندان با توجه به حساسیت و اهمیت موضوعات HSE و در ادامه‌ی رویکرد جدید این سازمان، اقدام به انجام موارد ذیل کرده است:

 • اخذ گواهینامه مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای (OHSAS 18001)
 • اخذ گواهینامه مدیریت محیط زیست (ISO 14001)
 • استقرار سیستم HSE-MS
 • رعایت کلیه الزامات ذینفعان
 • تعهد مدیریت در HSE

گواهینامه ها

مهم ترین برنامه های پایندان

 • پالایش عوامل زیان­ آور و آلاینده­‌های موجود در محیط کار
 • انجام اقدامات و پیگیری‌های لازم جهت کنترل عوامل زیان آور محیط کار
 • کاهش حوادث
 • مدیریت انرژی
 • ارتقاء سطح سلامت کارکنان و ترویج فرهنگ HSE
 • تدوین الزامات و آئین نامه‌های HSE حوزه عملیات و پروژه
 • تجهیز ایستگاه‌های آتش‌نشانی
 • توانمندسازی و آموزش نیروهای انسانی
 • برنامه‌ریزی جهت پیاده‌سازی استانداردها و الگوهای رایج
 • تجزیه و تحلیل حوادث و پیگیری انجام اقدامات اصلاحی
 • انجام مطالعات ارزیابی خطر و ریسک
 • افزایش فرهنگ ایمنی در بین مدیران و کارکنان
 • انجام ممیزی های نظارتی HSE
 • انجام معاینات بدو استخدام و ادواری
 • اقدام جهت اخذ گواهی صلاحیت ایمنی پیمانکاری