منابع انسانی

شرکت پایندان با اعتقاد راسخ به نیروی انسانی متعالی، بالنده و ماهر که از اصلی ترین سرمایه های هر سازمان می باشد، راز موفقیت خود را پیروی از مبانی و اصول زیر میداند:

 

  • ایمان کارکنان به ذات مقدس پروردگار قادر متعال که بی مشیت او هیچ امری استوار نخواهد شد.
  • احترام به اصول اخلاقی،  ارزش‌های انسانی، حقوق دیگران و حفظ مناسک اسلامی.
  • احساس مسئولیت، پشتکار و صمیمیت جمعی که با پشتوانه تخصص و هوشیاری به بار نشسته است.
  • کارکنان شرکت پایندان سازمان خود را امانتی از جانب بنیاد مستضعفان و ولی امر مسلمین نزد خود دانسته و همواره سعی در بهره وری و بازدهی بیشتر سازمان دارند.

دکتری ۳%
کارشناسی ارشد ۲۶%
کارشناسی ۴۸%
سایر ۲۳%

شرکت پایندان جذب افراد متخصص و متعهد را سرلوحه راهبردی توسعه منابع انسانی خود قرار داده و با فراهم آوردن فرصت های شغلی یکسان برای عموم دانش آموختگان و نیز سیستم‌های عادلانه و علمی جذب، بدنه کارشناسی و مدیریتی ممتاز و متمایزی را ایجاد نموده و همواره آن را توسعه داده است.