سرپرست معاونت پروژه‌های خط لوله
کارشناس مهندسی ماشین آلات کشاورزی
تلفن

۴۸۰۶۵۵۲۲

ایمیل