سازه‌های صنعتی

ساختمان‌های صنعتی بسته به کاربری مورد نظر، دارای انواع گوناگونی می‌باشند. اما آن‌چه بیشتر در خصوص ساختمان‌های صنعتی مورد نظر می‌باشد، سازه‌های یک طبقه با دهانه‌های بزرگ و سقف‌های شیبدار است که می‌توانند دارای جرثقیل های سقفی  یا دروازه‌ای باشند.

این ساختمان‌ها چنان که از نامشان بر می‌آید برای کاربری‌های صنعتی و تولیدی مورد استفاده قرار می‌گیرند. ولی با توجه به آنکه ساختمان انبارها، آشیانه‌های هواپیما، سالن‌های ورزشی و نظیر آن‌ها از نظر شکل و سیستم سازه‌ای با ساختمان‌های صنعتی مشابه می‌باشد، این سازه‌ها نیز می‌تواند در این گروه از طبقه‌بندی لحاظ شوند. لازم به ذکر است که در خصوص سازه‌های صنعتی مرتبط با تاسیسات نفت، نیازمندی‌های پدافند غیرعامل می‌بایست به صورت کامل درنظر گرفته شود.

اکثر ساختمان‌های صنعتی دارای تجهیزاتی مانند جرثقیل‌های متحرک هستند که می‌توانند به تمام یا بخشی از سطح پلان ساختمان سرویس دهند. در این نوع ساختمان‌های صنعتی، آثار ضربه جرثقیل عامل مهمی است و طرح ساختمان باید تامین کننده صلبیت لازم در مقابل نیروهای دینامیکی جرثقیل باشد.