درصد پیشرفت پروژه‌های در حال اجرا (تقریبی)

توسعه فاز ۱۴ میدان گازی پارس جنوبی ۷۶%
آتش نشانی ، ایمنی و F&G لاوان ۴۵%
احداث گستره ۱-۴ خط لوله ۴۲ اینچ گوره-جاسک ۲۷%
احداث تلمبه خانه شماره ۵ خط لوله گوره-جاسک ۱۱%
توسعه میدان نفتی مارون ۱و۴ ۳%
احداث ایستگاه تقویت فشار گاز دوراهان ۳%