برگزاری دوره آموزشی تشریح الزامات iso9001  ۲۰۱۵ در شرکت پایندان

اولین دوره آموزشی سال ۹۵ با عنوان تشریح الزمات iso9001  ۲۰۱۵ در شرکت پایندان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی شرکت پایندان، این دوره آموزشی درادامه سلسله آموزشهای پرسنل طی دو روز و به مدت ۱۶ ساعت طی روزهای ۶ و۸ اردیبهشت ماه در سالن جلسات با حضور پرسنل شرکت برگزار گردید.

در این دوره آموزشی که به تشریح الزامات مدیریت کیفیت ۲۰۱۵ نسبت به سال ۲۰۰۸ پرداخته شد، موضوعاتی چون الزامات جابه جا شده، الزامات تغییر یافته در ماهیت، الزامات و مفاهیم جدید اضافه شده ، الزامات حذف شده همچنین مدیریت ریسک ، اصول و تغییرات در اصول سیستم مدیریت کیفیت ، الگوی مفهومی سیستم مدیریت کیفیت فرآیندی و ساختار کلان استاندار مورد بررسی قرار گرفت.