امضاء تفاهم نامه مهندسی شرکت پایندان و شرکت برایتون پترولیوم

در راستای سیاستگزاری شرکت پایندان به منظور توسعه بخش مهندسی، تفاهم نامه همکاری فعالیت های مهندسی در بخش های بالادستی و پایین دستی (خشکی و دریا) بین شرکت پایندان و شرکت برایتون پترولیوم منعقد گردید.

در این تفاهم نامه طرف مقابل متعهد گردید در کلیه بخش های مهندسی مناقصات و پروژه های آتی به عنوان شریک و یا مشاور مهندسی در کنار شرکت پایندان قرار بگیرد.

شرکت پایندان نیز دراین تفاهم نامه به عنوان کارفرما و یا شریک کاری طرف دوم تفاهم نامه قرار گرفت.

همچنین تاکنون  تفاهم نامه هایی با همین مضمون با شرکتهای SYNERGY  مالزی در زمینه طراحی پلنت های نفت و گاز(خشکی و دریا) و شرکت BERACHAH مالزی در زمینه طراحی خطوط لوله  در دریا و خشکی منعقد شده است.