جناب آقای دکتر موسوی، مدیرعامل شرکت پایندان، در پیامی به مناسبت گرامیداشت روز ملی ایمنی و آتش نشانی تاکید نمودند:

بیش از ۴۰ سال از فعالیت مستمر و پویای شرکت پایندان می گذرد؛ فعالیتی که با استفاده از علوم و فناوری نوین و روزآمد در راستای ارتقای توان فنی و بهره وری و حفاظت از منابع انسانی، تجهیزات و محیط زیست انجام شده است.

شرکت پایندان ضرورت استفاده از سیستم های مدیریتی را برای حفظ و ارتقای سلامت انسان، تامین ایمنی تاسیسات و حفاظت از محیط زیست به عنوان ارکان توسعه پایدار احساس نموده و بر اساس بررسی های کارشناسی در سیستم های مختلف، نظام مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE-MS) را انتخاب و در راستای استقرار و توسعه آن اقدام نموده است.

گذشت نزدیک به یک دهه از تشکیل ساختار HSE در شرکت و بررسی های به عمل آمده در این حوزه بیانگر فراز و فرودهایی در استقرار آن بوده و لازم است تلاش هایی سازمان یافته در راستای استقرار بهینه و توسعه این نظام انجام پذیرد؛ تلاش هایی که با مشارکت و حمایت همگان همراه باشد و منطبق با عناصر نظام مدیریت HSE انجام پذیرد، تا موجب نیل به اهداف آن که همانا ارتقای فرهنگ بهداشت، ایمنی و محیط زیست صیانت از جان انسان ها، حفاظت از سرمایه های شرکت و محیط زیست است، گردد.

در این راستا لازم است تا همگان با تلاش و کوشش وافر و با رعایت اصول زیر در جهت نیل به این اهداف عالیه اقدام نماییم:

  • تعهد عملی و حمایت از استقرار و توسعه نظام مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست
  • شناسایی، ارزیابی و مدیریت مخاطرات ناشی از فرآیندها و فعالیت ها در چارچوب نظام مدیریتی HSE
  • طرح ریزی و اجرای اقدامات پیشگیرانه و تامین منابع لازم
  • پایش و ممیزی نظام مند سیستم مدیریت HSE
  • بازنگری سیستم مدیریت HSE در راستای توسعه آن
  • تعیین راهکارهای آموزش مستمر کارکنان
  • حمایت از تحقیقات و فناوری های نوین در راستای استقرار و توسعه سیستم مدیریت HSE
  • ضرورت توجه به HSE توسط بخش پیمانکاری

در خاتمه ضمن گرامیداشت هفتم مهر روز ملی ایمنی و آتش نشانی، از تلاش و کوشش تمام همکاران فعال در این حیطه قدردانی نموده و توفیق همگان را از خداوند متعال مسئلت می نمایم و امیدوارم در تامین ایمنی و حفظ جان و سلامت خود و مجموعه خانواده بزرگ پایندان  سربلند و پیروز باشیم.