با توجه به تحریم شدن شرکت پایندان توسط وزارت خزانه داری دولت خودکامه آمریکا، آقای دکتر موسوی مدیریت محترم عامل شرکت پایندان پیام ویدئویی را از پروژه‌های طرح خط لوله گوره به جاسک شرکت پایندان منتشر نمودند.