پس از موفقیت شرکت پایندان در مناقصه پروژه خط لوله ۴۲ اینچ انتقال نفت خام گوره-جاسک گستره ۱-۴، این شرکت در مناقصه پروژه تلمبه خانه شماره ۵ این خط لوله (با مبلغ برآورد اولیه ۲۷ میلیون یورو) نیز به پیروزی رسید.

به گزارش روابط عمومی شرکت پایندان، مشارکت شرکت پایندان و شرکت مهندسین مشاور راهبرد انرژی، شرایط لازم برای اجرای پروژه احداث تلمبه خانه شماره ۵ خط لوله ۴۲ اینچ انتقال نفت خام گوره–جاسک را کسب کردند و به‌عنوان برنده نهایی مناقصه این قرارداد EPC معرفی شدند.

کارفرمای این پروژه شرکت مهندسی و توسعه نفت است و شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران، مدیریت این طرح را بر عهده دارد.

شرکت مهندسی مشاور راهبرد انرژی در پروژه ساخت تلمبه خانه شماره ۵ خط لوله گوره–جاسک، به‌عنوان مشاور پیمانکار، شرکت پایندان را همراهی می‌کند.

محل اجرای این پروژه در استان هرمزگان در ۸ کیلومتری شهرستان سرخون کیلومتر (قلعه قاضی) کیلومتر ۷۵۹ خط لوله گوره-جاسک می باشد و مدت زمان اجرای آن از زمان آغاز به کار، حدود ۱۸ ماه برآورد شده است.