مهندس محمد حسن تولایی گفت: باید به منظور بقاء در شرایط  ویژه ی اقتصادی امروز، هزینه ها را کنترل کنیم.

مدیر عامل هلدینگ انرژی گستر سینا در جلسه ارائه گزارش عملکرد ۶ ماهه نخست شرکت پایندان ضمن بیان این مطلب افزود: اگر چه شرایط اقتصادی کشور شرایط دیکته ای شده است ولی اطمینان داریم شرکت پایندان با تکیه بر متخصصین خود می تواند در حاشیه سود مطمئن تری حرکت کند.

وی اظهار داشت: از شرکت پایندان با توجه به دارا بودن توانمندی،  تجربه، نیروی های متخصص، تکنولوژی و برند بودن در حوزه کاری خود، انتظار می رود تا پایان سال مطابق با بودجه ارائه شده حرکت نماید تا هم توسعه کاری ایجاد هم سرمایه گذار خارجی با اطمینان بیشتری وارد میدان شود.