برنده مناقصه توسعه میدان نفتی مارون ۱و۴ مشخص شد: مشارکت پایندان- حفاری شمال توسعه میدان نفتی مارون را انجام می دهند.

به دنبال نهایی شدن ارزیابی کیفی صلاحیت اجرایی و فنی شرکت‌کنندگان در مناقصه توسعه میدان نفتی مارون ۱و۴ از سوی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، مشارکت شرکت های پایندان و حفاری شمال برنده نهایی مناقصه این پروژه ملی شدند.

به گزارش روابط عمومی شرکت پایندان، بر اساس ارزیابی کیفی انجام شده از سوی مدیریت طرح افزایش و نگهداشت تولید ۲۷ مخزن منتخب نفتی در شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، مشارکت شرکت پایندان و حفاری شمال، شرایط لازم برای اجرای پروژه در دو بخش تحت الارضی و سطح الارضی را کسب کردند و به عنوان برنده نهایی مناقصه این قرارداد EPDC با برآورد قیمتی حدود ۱۵۴ میلیون یورو معرفی شدند.

بخش سطح الارضی پروژه توسط شرکت پایندان انجام خواهد شد که شامل ۶ بسته کاری به شرح:

بسته ۱: احداث خط لوله جدید ۳۰ اینچ نفت در مقطع بین واحد بهره برداری مارون ۱ تا بوستر امیدیه

بسته ۲: احداث خطوط ورودی و توسعه هدر مجتمع تفکیک شماره ۲ مارون ۴

بسته ۳: احداث تصفیه خانه آب صنعتی مارون

بسته ۴: تجهیز واحدهای نمکزدایی مارون

بسته ۵: احداث و تجهیز ساختمان مرکز اسناد فنی مدیریت مهندسی و ساختمان

بسته ۶: احداث ساختمان اداری معاونت نفت و گاز

و همچنین بخش تحت الارض پروژه توسعه میدان نفتی مارون ۱و۴ توسط شرکت حفاری شمال انجام خواهد که شامل حفاری ۱۰ حلقه جدید و ۶ حلقه چاه تعمیری می باشد.

محل اجرای این پروژه در استان خوزستان می باشد و مدت زمان اجرای این پروژه از زمان آغاز به کار، حدود ۲۴ ماه برآورد شده است.