مشارکت پایندان- حفاری شمال موفق به پیروزی در دومین پروژه توسعه میدان نفتی کشور بنام میدان گلخاری گردیدند، پیش از این نیز موفق به کسب پروژه توسعه میدان نفتی مارون ۱و۴ شده بودند.

به دنبال نهایی شدن ارزیابی کیفی و فنی شرکت‌کنندگان در مناقصه توسعه میدان نفتی گلخاری از سوی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، مشارکت پایندان و حفاری شمال برنده نهایی این پروژه ملی شدند.

به گزارش روابط عمومی شرکت پایندان، بر اساس ارزیابی کیفی انجام شده از سوی مدیریت طرح افزایش و نگهداشت تولید ۲۷ مخزن منتخب نفتی در شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، مشارکت پایندان و حفاری شمال، شرایط لازم برای اجرای پروژه در دو بخش تحت الارضی و سطح الارضی را کسب کردند و به عنوان برنده نهایی مناقصه مذکور (قراردادEPDC ) با برآورد قیمتی حدود ۱۵۷ میلیون یورو معرفی شدند.

بخش سطح الارضی پروژه توسط شرکت پایندان انجام خواهد شد که شامل ۵ بسته کاری به شرح:

بسته ۱: توسعه واحد بهره برداری بینک (جهت فرآورش مجموع نفت گلخاری) به ظرفیت ۳۰ ه­ب­ر جهت جداسازی نفت شیرین و نمکی گلخاری

بسته ۲: احداث خط لوله نفت جدید ۱۶ اینچ به طول تقریبی ۱۶.۵ کیلومتر از واحد بهره برداری بینک تا تلمبه خانه گوره

بسته ۳: احداث خط لوله در حد فاصل تلمبه خانه آب سردشت تا سیاه مکان، بی بی حکیمه ۲ ، بینک و گوره به طول تقریبی ۱۰۰ کیلومتر

بسته ۴: سیستم دوربین مدار بسته حراستی برای مجموعه تاسیسات تلمبه خانه گوره

بسته ۵: توسعه و تجهیز واحد تفکیک و تقویت فشار نفت گلخاری- ۳ جهت افزایش ظرفیت ۳۰ ه ب ر به ظرفیت موجود به همراه خطوط لوله انتقال نفت و گاز در میدان گلخاری

و همچنین بخش تحت الارض پروژه توسعه میدان نفتی گلخاری توسط شرکت حفاری شمال انجام خواهد که شامل حفاری ۱۳ حلقه جدید و ۲ حلقه چاه تعمیری می باشد.

محل اجرای این پروژه در استان بوشهر و مدت زمان اجرای آن از زمان آغاز به کار، حدود ۲۴ ماه برآورد شده است.