مدیر پروژ فاز ۱۳ شرکت پایندان در جریان بازدید خبرنگاران از فعالیت ها و توانمندی های پایندان در پارس جنوبی گفت: این پروژه با توانمندی نیروهای متخصص با کنترل و ارزیابی روزانه در حال تکمیل است.

مهندس احمد عوید زاده افزود:  فاز ۱۳ پارس جنوبی متشکل از کنسرسیوم سه شرکت صدرا، مپنا و تکنوپایدار ایرانیان در حال تکمیل است و شرکت پایندان بخشی از عملیات اجرایی شرکت پترو پایدار ایرانیان وابسته به قرارگاه خاتم الانبیا را در این فاز بر عهده دارد.

مدیر پروژه پایندان در فاز ۱۳ ضمن اشاره به  توانمندی شرکت تاکید کرد: این فاز در حال حاضر به عنوان یک نمونه و الگوی کاری  احداث پالایشگاه در منطقه محسوب می شود و در حال حاضر عمده کار شرکت پایندان در این فاز شامل بازکنترل خطوط ، رنگ آمیزی و عایق کاری است .

مدیر کارگاه فاز۱۳ شرکت پایندان درباره آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه این شرکت در فاز ۱۳ پارس جنوبی گفت: اکنون پیشرفت فیزیکی مسئولیت واگذاری شده به این شرکت در این پروژه ، به بیش از ۷۵ درصد رسیده است.

مهندس احمد عوید زاده تصریح کرد: شرکت پایندان بخشی از پروژه های خود در این فاز را سی ام آذرماه امسال و بخشی دیگر را سی و یکم اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ به کارفرما تحویل خواهد داد.

مهندس عوید زاده تصریح کرد: ۳۰ درصد نیروی انسانی این فاز از نیروهای بومی تامین شده است.

وی در پایان این نشست خبری مهمترین عامل موفقیت چشمگیر شرکت پایندان در فاز ۱۳ را  دقت در انتخاب پیمانکاران خرد و  پیش بینی جریمه و جایزه برای کیفیت و سرعت کار آنها،  همچنین کنترل دقیق کار بوده است .