مدیر پروژه پایندان در فازهای ۱۷ و ۱۸ پارس جنوبی از پیشرفت فیزیکی ۹۷ درصدی احداث ساختمان های غیرصنعتی و سویل بخش خشکی این فازها خبر داد.

حسین داودی نیا در نشست خبری با خبرنگاران گفت: توسعه این فاز را کنسرسیومی متشکل از سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران(ایدرو)، شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت و شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران بعهده دارد و شرکت پایندان ، پیمانکار ایدرو در ساخت ساختمان های غیرصنعتی و سیویل در بخش خشکی این فازها است.
وی با بیان اینکه با بیش از ۹۷ درصد پیشرفت فیزیکی تمام ساختمان های غیرصنعتی و سیویل این فاز برای تحویل موقت به پیمانکار آماده شده ، افزود: درخواست تحویل موقت پروژه به پیمانکار ارایه شده است و ساختمان ضد انفجار مرکز کنترل این فازها هشت ماه پیش به پیمانکار تحویل شد.
مدیر پروژه پایندان درفازهای ۱۷ و ۱۸ پارس جنوبی گفت، مدت قرارداد این شرکت با پیمانکار در ۲۹ اسفند ماه سال ۱۳۹۵ به پایان می رسد.
داودی نیا درباره ظرفیت تولید این فازهای پارس جنوبی افزود: فازهای ۱۷ و ۱۸ پارس جنوبی برای تولید روزانه ۵۰ میلیون متر مکعب گاز شیرین ، ۷۷ هزار بشکه میعانات گازی، دو هزار و ۹۰۰ تن گاز مایع، دو هزار و ۷۵۰ تن گاز اتان به منظور تامین خوراک واحدهای پتروشیمی و ۴۰۰ تن گوگرد در حال توسعه هستند.
وی افزود: هم اکنون پالایشگاه خشکی این فازها به ۹۸.۱۲ درصد، حفاری سکوهای اقماری به ۹۷.۹۵ درصد، سکوهای دریایی اقماری به ۶۰ .۳۶ درصد، خطوط لوله دریایی به ۹۸.۹۱ درصد، حفاری سکوهای اصلی به ۹۹.۸۶ درصد و سکوهای دریایی اصلی به ۹۹.۷۳ درصد پیشرفت فیزیکی رسیده است.
داودی نیا در پایان با بیان اینکه کارفرمای اصلی فازهای ۱۷ و ۱۸ پارس جنوبی شرکت نفت و گاز پارس است، گفت: در این فازها ۴۴ حلقه چاه دریایی حفر، چهارسکو و پایه سکوی دریایی در فاصله ۱۰۵ کیلومتری ساحل عسلویه نصب شده است.