شرکت پایندان موفق به عضویت در خانواده بزرگ انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران (International Consultant and Contractors Association, ICCA) و اخذ گواهینامه از این سازمان گردید. پایندان در تلاش است تا با بهره گیری از دانش مدیریتی موجود، سوابق تجربی، پرسنل متخصص و شناسایی زمینه های تخصصی، وارد عرصه رقابت بین المللی شده و در جهت توسعه شاخص های فنی و مهندسی کشور در افزایش بهره وری و ضریب توسعه ملی نقش موثرتری داشته باشد. شرکت پایندان به بهانه عضویت در این انجمن، در تلاش است تا با بهره ­گیری از دانش مدیریتی موجود و شناسایی زمینه­ های تخصصی که اقبال جهانی دارند، ظرفیت­ های مهندسی مازاد درون سازمانی را به عرصه رقابت بین­ المللی کشانده و در فرآیند عرضه دانش ایرانی به نحوی فراگیر، سهیم باشد.