انجمن تخصصی مراکز تحقیق و توسعه صنعت، معدن و تجارت با هدف هماهنگی و تمرکز فعالیت های پژوهشی واحدهای تحقیق وتوسعه صنایع، مراکز آموزش عالی، دانشگاه ها و مؤسسات تحقیقاتی و سایر ارکان اجرایی و سیاست‌گذاری کشور بمنظور نهادینه کردن فرآیند فن‌آوری، تجدید ساختارهای اجرایی و بهینه کردن سرمایه‌گذاری‌ها و هزینه‌های پژوهشی جهت دستیابی به اقتصاد صنعتی دانش‌مدار و توسعه پایدار فن‌آوری، با حمایت وزارت صنایع و معادن تاسیس گردیده است. 

شرکت پایندان با هدف تسهیل گردآوری اطلاعات در زمینه تحقیق و توسعه در صنعت نفت و گاز و القای فرهنگ تحقیق و پژوهش با رویکردی نو اقدام به تغییر در ساختارسازمانی و تشکیل واحد مدیریت دانش و تحقیق و توسعه نموده است. این واحد در تلاش است با ایفای نقشی موثر در حوزه تحقیق و پژوهش با همکاری انجمن های تخصصی در این زمینه گامی بلند در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی و توسعه بازار برداشته و در این راستا با ارایه مدارک و مستندات توانسته است به عضویت در انجمن تخصصی مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن (The R&D Society of Iranian Industries & Mines) نایل آید.