علی اکبر شعبانی فرد در جریان دیدار و بازدید مدیران و مسئولان فاز ۱۳ پارس جنوبی گفت: نیازمند همکاری لازم در سرعت بخشیدن به پروژه هستیم.

مدیر عامل شرکت افزود: تلاش جهادگونه، راهبری و کمک رسانی به مدیره پروژه، مراقبت از نیروی های فعال، پرهیز از حاشیه سازی، اولویت های سرعت بخشیدن به پروژه است.

وی اظهار داشت: تعین نقشه راه مناسب در کلیه حوزه ها و مشخص کردن رویه مشخص نیز از دیگر اولویت های این هدف است که جذب نیروی های متخصص و توانمند،  کادرسازی، مهندسی قوی نیز راه رسیدن به این هدف تعالی است.

شعبانی فرد همچنین در این جلسه حرکت تیمی و کاهش فاصله مدیران و مسئولین با پرنسل و نیروهای تحت مدیریتی را از مهمترین عوامل موفقیت در کار دانست.

بازدید از سایت فاز ۱۳ پس از پایان نشست و در جریان قرار گرفتن روند پروژه از دیگر برنامه های مدیرعامل از این پروژه بود.