با توجه به فعالیت های  اجرایی در پروژه تلمبه خانه شماره ۵ و خط لوله گوره جاسک، در شهرستان قلعه قاضی استان بندرعباس و همچنین پروژه های توسعه میادین مارون و گلخاری در شهرستان غیزانیه و روستاهای همجوار استان خوزستان ، شرکت پایندان با همکاری بنیاد علوی  در راستای مسئولیت اجتماعی خود اقدام به پخش بسته های معیشتی در بین ساکنان کم برخورداراین مناطق نمود.