نماینده آسایشگاه خیریه کهریزک البرز در جلسه ای که روز سه شنبه ۱۰/۴/۱۳۹۹در شرکت پایندان برگزار شد از همکاریهای شرکت پایندان با این آسایشگاه قدردانی کردند.

در این جلسه، که با حضور مدیر عامل محترم شرکت پایندان، جناب آقای دکتر موسوی و جمعی از همکاران و اعضا کارگروه مسئولیت اجتماعی شرکت برگزار شد، در ابتدا گزارشی از فعالیتهای شرکت پایندان در حوزه مسئولیت اجتماعی ارائه شد. سپس سرکار خانم ایلچی، نماینده محترم آسایشگاه خیریه کهریزک البرز، ضمن قدردانی از همکاری شرکت پایندان با این آسایشگاه، به شرح فعالیتهای آن در حوزه‌های مختلف خدمت رسانی به سالمندان، معلولان و کودکان پرداختند.

در ادامه جلسه جناب آقای دکتر موسوی، ضمن ذکر حدیثی از حضرت علی (ع)، به اهمیت توجه به افراد سالمند و کم توان در جامعه اشاره کردند و توجه به حوزه مسئولیت اجتماعی را از اهداف اصلی شرکت پایندان برشمردند.

در پایان جلسه، سرکار خانم ایلچی، به پاس همکاریهای شرکت پایندان با آسایشگاه خیریه کهریزک البرز، لوح تقدیری را به جناب آقای دکتر موسوی تقدیم کردند.