به پاس عملکرد روبه رشد شرکت در شش ماهه نخست سال جاری، از مدیریت محترم عامل جناب آقای دکتر موسوی به نمایندگی از خانوده بزرگ پایندان با حضور معاونت محترم توسعه ساختمان بنیاد تقدیر گردید.