در تاریخ ۳۱ مرداد ۱۳۹۷ مخزن یک میلیون بشکه ای شماره ۷ لاوان به کارفرما (شرکت نفت فلات قاره) تحویل موقت گردید.

شرح کار “پروژه بازسازی و تعمیرات اساسی مخزن یک میلیون بشکه ای شماره ۷ جزیره لاوان” در برگیرنده خدمات مهندسی، تامین مصالح و تجهیزات،  انجام کارهای ساختمان – نصب و راه اندازی و سایر خدمات جهت بازسازی و تعمیرات اساسی مخزن یک میلیون بشکه ای شماره ۷ واقع در جزیره لاوان می باشد. محوطه ذخیره سازی نفت خام شامل ۶ مخزن پانصد هزار بشکه ای به انضمام دو مخزن یک میلیون بشکه ای جمعا به ظرفیت پنج میلیون بشکه بوده است که پیشتر مخزن شماره پنج TK -05 در سال ۱۳۸۹ توسط شرکت پایندان بهره برداری گردید. مقرر گردید مخزن یک میلیون بشکه ای شماره ۷ از مجموعه مخازن نفت خام توسط شرکت پایندان در سال ۹۳ مورد بازسازی و تعمیرات اساسی قرار گیرد . در طراحی و ساخت این مخزن نهایت دقت ، یکسان سازی و هماهنگی بین مخازن جدید و سیستم مخازن موجود در نظر گرفته شده است.

مختصری از شرح کار پروژه:

   • مهندسی، طراحی و تهیه نقشه های اجرایی و مشخصات فنی.
   • خرید و تهیه مصالح و کالای مورد نیاز پروژه.
   • عملیات برچیدن و حمل بخش های آسیب دیده و خورده شده مخزن (کف، سقف و متعلقات) به همراه آسفالت کف و خاک های آلوده به انبار ضایعات.
   • عملیات سیویل شامل: خاکبرداری خاک های آلوده، تسطیح، بسترسازی مجدد کف و آسفالت.
   • عملیات برق رسانی شامل نصب کلید هوایی، تیر برق، ترانس، تابلو برق، کلیدها و و پست برق و متعلقات مربوطه
   • پیش سازی شامل ورقها و غیره.
   • اجرای ورق های کف، احداث مجدد سقف دوجداره شناور و سایر اجزاء مخزن.
   • اجرای حفاظت فنی شامل زنگ زدایی، رنگ آمیزی، عایق کاری و حفاظت کاتدیک.
   • اجرای سیستم های آتش نشانی (اعلام و اطفاء حریق)، روشنایی، صاعقه گیر و اتصال زمین.
   • آزمایش های کنترل کیفی، پیش راه اندازی، راه اندازی و تحویل پروژه به کارفرما.