مدیرعامل شرکت پایندان جناب آقای دکتر موسوی به مناسبت روز کارمند و اهتمام شرکت پایندان به الزامات ایمنی، بهداشت و محیط زیست، در پیامی ضمن تبریک این روز به کلیه خانواده پایندان تاکید نمودند:

“حفظ ایمنی، بهداشت و محیط زیست نیروی انسانی، تجهیزات و دارایی در پروژه های در حال انجام در شرکت پایندان یکی از اهداف مهم این شرکت می باشد و هم اکنون اهتمام نیروهای انسانی این شرکت به الزامات HSE ضروری است. شرکت پایندان در راستای کنترل هرچه دقیق تر مباحث ایمنی و رعایت دقیق استانداردهای زیست محیطی توانست ۶ میلیون نفر-ساعت کار بدون حادثه را در سال ۹۶ و ۹۷ به ثبت برساند که این خود نشان دهنده اهتمام کارکنان به الزامات HSE است. در همین مدت بیش از ۱۰ هزار نفرساعت دوره های مختلف آموزشی بهداشت، ایمنی و محیط زیست برای کارکنان اجرا شده است. استقرار منظم سیستم مدیریت HSE در شرکت با سرلوحه قرار دادن و تمرکز بر موضوعات آن، شرایط لازم برای بهبود، بهره وری و تعالی سازمان را فراهم آورده است. التزام همگانی به قواعد و مقررات HSE و رعایت شایسته اصول و الزامات ایمنی، دقت و مسئولیت‌پذیری کارکنان  از مهمترین عوامل در بهبود شاخص‌های HSE و ثبت این میزان نفر ساعت کاربدون حادثه می‌باشد.”