اولین نشست تخصصی حوزه فناوری و نوآوری با محوریت معاونت امور توسعه و فناوری بنیاد در تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ تشکیل گردید. این نشست با حضور کلیه شرکت های تابعه بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی در ۱۲ رشته فعالیت و با سخنرانی افتتاحیه جناب آقای مهندس تفضلی آغاز شد. تدوین نقشه راه فناوری به استناد مفاد بند ۳ ماده ۶ از برنامه میان مدت بر عهده اداره کل فناوری و نوآوری بنیاد نهاده شده است. این نقشه به طور معمول شامل لایه های بازار، محصول و تکنولوژی و منابع می باشد که امکان نمایش توسعه های آتی بازار را در هر کسب و کار فراهم نموده و همچنین ارتباط بین لایه ها نیز اطلاعات ارزشمند قابل استخراجی را به منظور مدیریت، کنترل و راهبری هر رشته فعالیت ارایه می نماید. در این جلسه مدیر پروژه نقشه راه فناوری شرکت پایندان به نمایندگی از طرف کارگروه های لایه بازار و محصول و همچنین لایه تکنولوژی و ظرفیت جذب در این نشست حضور یافت.