مجمع سالانه عمومی عادی صاحبان سهام شرکت پایندان با حضور مدیرعامل هلدینگ انرژی گستر سینا، نماینده بنیاد، هیات مدیره ، معاونین و مدیران در سالن جلسات شرکت برگزار گردید.

بررسی گزارش حسابرسی و عدم مغایرت قانونی مستندات، گزارش هیات مدیره و بررسی و توصیف ترازنامه سود و زیان شرکت از جمله موضوعات مورد بررسی در این جلسه بود.