پس از موفقیت شرکت پایندان در مناقصه پروژه تلمبه خانه شماره ۵ خط لوله انتقال نفت خام گوره-جاسک، پیشنهاد فنی و مالی این شرکت در مناقصه پروژه احداث ایستگاه تقویت فشار گاز دوراهان بصورت EPC نیز برنده اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت پایندان،مشارکت شرکت پایندان، شرکت بانژپترو و شرکت مهندسین مشاور راهبرد انرژی، شرایط لازم برای اجرای پروژه احداث ایستگاه تقویت فشار گاز دوراهان بصورت EPC را کسب کردند و به‌عنوان برنده نهایی مناقصه پروژه EPC (با مبلغ حدود ۳۰۰ میلیارد تومان) معرفی شدند.

کارفرمای این پروژه شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران است و مشاور کارفرما نیز شرکت مهندسین مشاور فرآیند سازان انرژی می باشد.

شرح کار پروژه شامل نصب و راه اندازی ۴ دستگاه توربو کمپرسور های سومی زوریا/ مپنا پروژه به همراه توربین، کمپرسور، کولر روغن، شیر روغن، شیر آنتی سرج استرینر توربین، تابلوهای کنترل توربین،UPS توربین،باطری های توربین و آنتی ایسینگ و صافی کمپرسورهای گاز می باشد.

محل اجرای این پروژه محدوده شهرستان دوراهان – محدوده جنوبی ایستگاه تقویت فشار موجود دوراهان خط دهم  سراسری در استان چهار محال و بختیاری می باشد و مدت زمان اجرای آن از زمان آغاز به کار، حدود ۳۰ ماه برآورد شده است.