مهندس سعیدی کیا با حضوردر پارس جنوبی از پروژه های فاز ۱۳ و ۱۴ شرکت بازدید کرد.

این بازدید یکروزه که با همراهی مهندس تولایی مدیر عامل انرژی گستر سینا و دکتر علی اکبر شعبانی فرد مدیر عامل شرکت صورت گرفت، با معرفی پروژه های ۱۳ و ۱۴، ۱۸/۱۷ و کارخانه خوزی آغاز و با بازدید از سایت های فاز ۱۳ و ۱۴ به اتمام رسید.

مهندس سعید کیا در اتمام بازدید از قسمت های مختلف، فعالیت ها و اقدامات پایندان را مطلوب ارزیابی کرد و ابراز امیدواری کرد شرکت با حضور در پروژه های آتی ، پتانسیل و قابلیت های بیشتر خود را به نمایش بگذارد.

حضور در مراسم سالروز شهادت فاطمه زهرا( س) همچنین بازدید از قسمتهای مختلف ساختمان اداری فاز ۱۴ از جمله برنامه های دیگر سفر یکروزه مهندس سعیدی کیا به پارس جنوبی بود.