جناب آقای مهندس زیار مدیر عامل هلدیگ انرژی گستر سینا و هیئت همراه از پروژه های تلمبه خانه شماره ۵ و گستره ۱-۴ پروژه خط لوله گوره به جاسک در تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۴ بازدید به عمل آوردند.

به گزارش روابط عمومی شرکت پایندان، جناب آقای مهندس زیار ابتدا بعد از استقبال توسط سرپرست شرکت پایندان جناب آقای مهندس خاوری، همراه تیم مدیریتی پروژه از پروژه های تلمبه خانه شماره ۵ و خط لوله گستره ۱-۴ گوره به جاسک بازدید نمودند.

ایشان در پایان این بازدید به محل سالن جلسات کارگاه خط لوله در منطقه ایسین رفته و در آنجا ضمن ایراد سخنرانی، از زحمات و تلاش های مدیران و کارگران شرکت پایندان تقدیر و قدردانی به عمل آوردند.

همچنین جناب آقای مهندس زیار در این سفر با حضور در مزار شهدای گمنام قلعه قاضی، که توسط شرکت پایندان در راستای مسئولیت اجتماعی تکمیل و بازسازی شده، ادای احترام کردند.