اهدای خون نمادی از خالصانه ترین نوع ایثار و محبت در بین انسان هاست که در شرایط بحرانی و ضروری، هر قطره از این مایع حیاتی جانی دوباره به رگ های نیازمندان می بخشد.

به گزارش روابط عمومی شرکت پایندان ، با توجه به کمبود و  مشکل تامین خون در بانک استان هرمزگان، شرکت پایندان با توجه به فعالیت های  اجرایی در پروژه تلمبه خانه شماره ۵ و خط لوله گوره – جاسک، در تاریخ۱۴۰۰/۰۸/۲۰ ضمن هماهنگی های انجام داده شده با سازمان انتقال خون استان مربوطه، همکاران محترم شرکت پایندان در محل کارگاه نسبت به اهدای خون اقدام نمودند.