به دنبال حضور شرکت پایندان در فرآیند ارزیابی جایزه تعالی و پیشرفت سال ۱۳۹۷، ارزیابی این جایزه در نیمه اول بهمن ماه ۱۳۹۷ برگزار شد.

پس از کسب تقدیر نامه تک ستاره جایزه تعالی و پیشرفت در سال ۱۳۹۶، فرآیند خود ارزیابی‌ به روش پروفرما و کارگاهی در راستای نقشه راه تعالی تدوین شده شرکت پایندان انجام پذیرفت. به همین منظور تدوین اظهارنامه تعالی با مشارکت واحدهای مرتبط در قالب ۶ کارگروه انجام شد و به دبیرخانه جایزه تعالی و پیشرفت تحویل گردید.

در بازنگری و بروزرسانی اظهارنامه، نتایج پروژه‌ها و برنامه‌های بهبود سال‌های اخیر بر اساس جاری‌سازی استراتژی‌ها و خود ارزیابی دو سال گذشته و دستاوردهای حاصله بطور خاص مورد توجه قرار گرفت که از جمله بهبودهای مذکور می‌توان به تدوین و جاری‌سازی استراتژی‌های کلان و وظیفه‌ای سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰، بازنگری مکانیزم مدیریت دانش، اجرای سیستم جامع نگهداری و تعمیرات، اجرای رویکرد جدید در ارزیابی عملکرد کارکنان، تهیه و تدوین گزارش مسئولیت‌های اجتماعی CSR، تدوین شناسنامه کلیه مشاغل، بازنگری و اصلاح فرآیندهای مالی، داشبوردهای مدیریتی و فرآیندی و … اشاره نمود.

در نهایت ارزیابی در روزهای ۹ الی ۱۱ بهمن ماه و با مشارکت ۳ نفر از ارزیابان جایزه تعالی و پیشرفت صورت پذیرفت و ماحصل رویکردهای اجرا شده، نتایج و دستارودهای حاصله، توسط تیم‌های تعالی حوزه‌های مختلف، برای ارزیابان ارایه شد.