به گزارش روابط عمومی شرکت پایندان ، رئیس محترم بنیاد مستضعفان جناب آقای مهندس سید پرویز فتاح با صدور حکمی، جناب آقای مهندس محمد زیار را به عنوان مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت انرژی گستر سینا منصوب کردند.