به گزارش روابط عمومی شرکت پایندان، طی حکمی از سوی جناب آقای مهندس محمد زیار سرپرست شرکت انرژی گستر سینا جناب آقای مهندس احمد خاوری به سمت سرپرست شرکت پایندان منصوب شدند.

روابط عمومی شرکت پایندان، ضمن عرض خدا قوت به جناب آقای دکتر موسوی، به جناب آقای مهندس خاوری تبریک عرض می نماید.