بنابر اعلام رسمی شرکت DAS انگلستان ،شرکت پایندان برای دومین سال متوالی در ارزیابی های انجام شده توسط ممیزن آن شرکت ، به عنوان مشتری برتر سال ۲۰۱۶ انتخاب گردید.

مدیر عامل شرکت پایندان ضمن خشنودی و تبریک به دست اندرکاران و تمامی عواملی که باعث کسب این افتخار مهم شده اند، گفت: رشد و تعالی سازمانی  بدون نگرش سیستمی و تعهد به آن ،مقدور نمی باشد.

علی اکبر شعبانی فرد افزود: بی شک تعهد مدیران ارشد سازمان و تلاش و پشتکار تمامی پرسنل دفتر مرکزی و پروژه ها، نقش بسزایی در دستیابی به این موفقیت داشته است.

لازم به ذکر است جایزه مشتری برتر سال ۲۰۱۶ ، بعد از ممیزی صدها مشتری شرکت DAS انگلستان در ایران صورت پذیرفته است .