شرکت پایندان با حضور در دومین دوره جایزه تعالی و پیشرفت که در قالب ارزیابی های تعالی سازمانی با استفاده از مدل تعالی  EFQM توسط دبیرخانه جایزه تعالی و پیشرفت صورت پذیرفته، در همایش پایانی جایزه در سالن ابوریحان دانشگاه شهید بهشتی در اردیبهشت ماه سال جاری موفق به دریافت تقدیرنامه یک ستاره تعالی گردید. این دستاورد بزرگ را به مدیریت و کارکنان زحمتکش شرکت پایندان تبریک عرض می نماید و توفیق روزافزون آنان را از خالق یکتا آرزومندیم.گفتنی است اعطاء جایزه تعالی سازمانی با مشارکت فعال دبیرخانه و توسط ارزیابان مجرب صورت می پذیرد و طی آن عملکرد و دستاوردهای شرکت در زمینه های مانند رهبری، کارکنان، استراتژی، مشارکت ها و منابع، فرآیندها، محصولات و خدمات، نتایج کارکنان، نتایج مشتری، نتایج جامعه و نتایج کلیدی مورد ارزیابی قرار می گیرد و در همین راستا شرکت پایندان در کسب و کار مرتبط با خود رتبه اول را در بین سایر شرکت ها کسب نمود.