پیرو الزامات قانونی تبصره ماده ۲ «آیین نامه ایمنی امور پیمانکاری» مصوب ۳/۱۲/۱۳۸۸، شرکت پایندان موفق به اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران شد.

این گواهینامه از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بطور مستقل از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی صادر می‌شود.

بر اساس آیین نامه ایمنی امور پیمانکاری کارفرمایان موظف شده‌‌اند قبل از هر گونه عقد قرارداد با پیمانکاران، اطمینان حاصل کنند  که صلاحیت انجام کار آنان از نظر ایمنی توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تایید شده است.

اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران، جلوه دیگری از تلاشهای شرکت پایندان در زمینه ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) می‌باشد. از جمله دست آوردهای شرکت پایندان در زمینه ایمنی می‌توان به کسب رکورد بیش ۷.۰۰۰.۰۰۰ نفر-ساعت بدون حادثه در پروژه توسعه فاز ۱۴ فاز جنوبی اشاره نمود.