این شرکت درنظر دارد تعدادی از ماشین آلات و تجهیزات مازاد بر نیاز خود را اعم از پژو ۴۰۵ – وانت نیسان پیکاپ – وانت دوکابین کاپرا – کامیون کشنده کاماز – کامیون میکسر آمیکو- کفی تریلی – ژنراتور پرکینز ۵۶۰ کاوا- پیکور – بلدوزر ۳۵۵ کوماتسو – مینی لودر دراج – الکترود و تابلو برق ضایعاتی – شیر توپی دسته بلند “۱۲ و تانکر را از طریق مزایده بفروش برساند .

مهلت بازدید، دریافت اسناد و ارائه پاکات پیشنهاد قیمت تا پایان وقت داری چهارشنبه ۹۶/۰۷/۱۲ ساعت ۱۶

مکان: جاده مخصوص کرج ، کمر بندی شهریار اندیشه، بعد از سه راهی شهر قدس (قلعه حسن خان) جنب معدن شن و ماسه شرکت دی ، انبار مرکزی شرکت پایندان

شماره تماس : ۴۸۰۶۵۳۲۱-۴۸۰۶۵۳۲۷-۰۲۱- ۰۹۱۲۶۱۳۴۶۷۸ – ۰۹۱۲۸۲۶۲۴۲۶

 

شرکت در رد یا قبول پیشنهادات مختار میباشد.

 

برگ شرایط شرکت در مزایده ماشین آلات و تجهیزات ۳-۹۶ و پیشنهاد قیمت

شرایط مزایده :

 • دریافت و تکمیل برگ شرایط مزایده و پیشنهاد قیمت.
 • سپرده شرکت در مزایده ۱۰% مجموع مبالغ پیشنهادی می باشد که طی یک فقره چک بانکی در وجه شرکت پایندان در زمان ارائه پیشنهاد بصورت جداگانه دریافت می گردد.
 • میزان ۲% از قیمت پیشنهادی خریدار بعنوان هزینه های جانبی محاسبه و به قیمت پیشنهادی اضافه می گردد.
 • ضمناً ۹% مالیات ارزش افزوده از مجموع مبلغ( قیمت پیشنهادی+۲% هزینه جانبی )، محاسبه و دریافت می گردد.
 • به پیشنهادات مخدوش، مبهم، مشروط و … ترتیب اثر داده نخواهد شد .
 • کلیه پیشنهادات به صورت غیر حضوری بازگشایی و نفرات اول تا سوم ظرف مدت ۷۲ ساعت کاری (غیر از پنج شنبه و جمعه) پس از آخرین روز بازدید اعلام خواهند شد. سپرده نفرات اول تا سوم تا انجام معامله قطعی نزد شرکت باقی خواهد ماند و سپرده سایر افراد مسترد خواهد گردید.
 • در صورت انصراف برنده در مورد هر یک از ردیف ها مبلغ سپرده آن ردیف (۱۰% مبلغ پیشنهادی) به نفع شرکت ضبط خواهد شد.
 • خریدار موظف است ظرف مدت ۳ روزکاری پس از اعلام نهایی برندگان، نسبت به واریز مبالغ اقدام و جهت بارگیری اقلام خود مراجعه نماید. عدم مراجعه خریدار در طی این مدت به منزله انصراف از خرید بوده و سپرده آن ضبط می گردد و شرکت در صورت تمایل و احراز شرایط می تواند نسبت به انجام معامله با نفر بعدی اقدام نماید .
 • کلیه هزینه های بارگیری، حمل و … به عهده خریدار می باشد.
 • کلیه هزینه های نقل و انتقال خودروها در دفترخانه (اعم از هزینه وکالت تعویض پلاک و سند قطعی) بعهده خریدار و کلیه هزینه های عدم خلاف و عوارض سالیانه سواری و مالیات مشاغل وانت بعهده فروشنده می باشد .
 • سند خودروهای پلاک دار فقط به نام خریدار مزایده صادر می گردد .
 • از کلیه برندگان خودروهای پلاکدار در زمان ارائه مبایعه نامه و تحویل خودرو یک فقره چک از حساب خریدار بدون تاریخ و بدون بابت در وجه شرکت پایندان به مبلغ تمام شده خودرو دریافت می گردد که پس از اتمام مراحل تعویض پلاک و انتقال سند عودت داده خواهد شد .
 • خریداران خودروهای پلاک دار موظفند ظرف مدت یک ماه پس از صدور مبایعه نامه نسبت به انجام امور تعویض پلاک و انتقال سند اقدام نمایند و در غیر این صورت با خاطیان به صورت قانونی برخورد و چک دریافتی وصول می گردد.
 • ماشین آلات دیگر مزایده از قبیل: ژنراتور، بلدوزر و….. فقط با ارائه مبایعه نامه (درسربرگ شرکت) واگذار می گردد.
 • کلیه اقلام با وضعیت موجود مشاهده شده و به فروش خواهند رسید و هیچ گونه ادعایی قابل قبول نمی باشد.
 • تاریخ بازدید و ارائه پاکت پیشنهاد از روز شنبه مورخ ۹۶/۰۷/۰۱ لغایت روز چهارشنبه مورخ ۹۶/۰۷/۱۲ از ساعت ۸:۳۰ صبح الی۱۶ می باشد.
 • شرکت در رد و یا قبول کلیه پیشنهادات مختار می باشد.
 • محل بازدید، دریافت اسناد، ارائه پیشنهاد و بارگیری اقلام در جاده مخصوص کمربندی شهریار اندیشه بعد از سه راه قلعه حسن خان جنب شرکت شن و ماسه دی انبار مرکزی شرکت پایندان (تلفن:۰۹۱۲۶۱۳۴۶۷۸-۰۹۱۲۸۲۶۲۴۲۶-۴۸۰۶۵۳۲۱-۴۸۰۶۵۳۲۷-۰۲۱ ) می باشد .

 

پیشنهاد قیمت :                 

توجه : مبالغ درج شده می بایست خوانا و بدون قلم خوردگی باشد.

ردیف نام دستگاه سال ساخت شماره انتظامی/ کد اختصاصی قیمت پیشنهادی به عدد (ریال) بدون محاسبه۲% و۹% قیمت پیشنهادی به حروف (ریال)

بدون محاسبه ۲% و ۹%

۱ وانت دوکابین کاپرا ۱۳۹۱ ۸۱۱-۲۲ج۹۷    
۲ پژو ۴۰۵ ۱۳۸۷ ۳۴۴-۵۵ق۹۷    
۳ وانت نیسان پیکاپ ۱۳۸۹ ۴۴۹-۲۲ب۶۷    
۴ کامیون کشنده کاماز ۱۳۹۰ ۶۸۵-۲۲ع۵۲    
۵ کامیون میکسر آمیکو ۱۳۸۹ ۳۶۶-۲۲ع۶۱    
۶ کامیون میکسر آمیکو ۱۳۹۰ ۵۷۴-۲۲ع۶۳    
۷ ژنراتور ۵۶۰ کاوا پرکینز ۲۰۱۰ ۲۲-۱۹۶    
۸ ژنراتور ۵۶۰ کاوا پرکینز ۲۰۱۰ ۲۲-۱۹۵    
۹ مینی لودر دراج ۷۸۱ ۱۳۸۹ ۱۴-۱۰    
۱۰ الکترود و تابلو برق ضایعاتی        
۱۱ کفی تریلی   ۲۰-۲۱    
۱۲ بلدوزر کوماتسو ۳۵۵ ۱۹۸۴ ۱۲-۷    
۱۳ شیر توپی دسته بلند “۱۲        
۱۴ تانکر (هشت دستگاه)        
۱۵ پیکور   ۴۰-۱    

  

اینجانب …………………………. فرزند …………………… به شماره شناسنامه ……………… صادره از …………………. و کد ملی ……………………………….. متقاضی شرکت در مزایده ماشین آلات و تجهیزات ۳-۹۶، با آگاهی کامل و مطالعه دقیق، شرایط فوق را می پذیرم.

شماره تلفن همراه:                                                                                             امضاء:  

 

شماره تماس: ۴۸۰۶۵۳۲۱-۴۸۰۶۵۳۲۷-۰۲۱ ،  ساعت پاسخگویی: ۸:۳۰ صبح لغایت ۱۶ عصر