آگهی مزایده شماره ۶- ۹۶ ، شرکت پایندان مورخ ۹۶/۱۲/۰۹الی ۹۶/۱۲/۱۶

انواع ژنراتور از ۴۰ الی ۵۵۰ کاوا –  وانت دوکابین کاپرا – نیسان پاترول چهاردرب- کامیون کشنده ایویکو- کامیون میکسر و کمپرسی آمیکو- لوله خمکن “۱۲تا”۸- شیر توپی دسته بلند “۱۲

مهلت بازدید، دریافت اسناد و ارائه پاکات پیشنهاد قیمت تا چهارشنبه ۹۶/۱۲/۰۹ ساعت ۱۶

مکان: جاده مخصوص کرج ، کمر بندی شهریار اندیشه، بعد از سه راهی شهر قدس (قلعه حسن خان) جنب معدن شن و ماسه شرکت دی ، انبار مرکزی شرکت پایندان – شرکت در رد یا قبول پیشنهادات مختار میباشد.

شماره تماس : ۴۸۰۶۵۳۲۱-۴۸۰۶۵۳۲۷-۰۲۱- ۰۹۱۲۶۱۳۴۶۷۸ – ۰۹۱۲۸۲۶۲۴۲۶

 

برگ شرایط شرکت در مزایده ماشین آلات و تجهیزات ۶-۹۶ و پیشنهاد قیمت

شرایط مزایده :

 • دریافت و تکمیل برگ شرایط مزایده و پیشنهاد قیمت.
 • سپرده شرکت در مزایده ۱۰% مجموع مبالغ پیشنهادی می باشد که طی یک فقره چک بانکی در وجه شرکت پایندان در زمان ارائه پیشنهاد بصورت جداگانه دریافت می گردد.
 • میزان ۲% از قیمت پیشنهادی خریدار بعنوان هزینه های جانبی محاسبه و به قیمت پیشنهادی اضافه می گردد.
 • ضمناً ۹% مالیات ارزش افزوده از مجموع مبلغ( قیمت پیشنهادی+۲% هزینه جانبی )، محاسبه و دریافت می گردد.
 • به پیشنهادات مخدوش، مبهم، مشروط و … ترتیب اثر داده نخواهد شد .
 • کلیه پیشنهادات به صورت غیر حضوری بازگشایی و نفرات اول تا سوم ظرف مدت ۷۲ ساعت کاری (غیر از پنج شنبه و جمعه) پس از آخرین روز بازدید اعلام خواهند شد. سپرده نفرات اول تا سوم تا انجام معامله قطعی نزد شرکت باقی خواهد ماند و سپرده سایر افراد مسترد خواهد گردید.
 • در صورت انصراف برنده در مورد هر یک از ردیف ها مبلغ سپرده آن ردیف (۱۰% مبلغ پیشنهادی) به نفع شرکت ضبط خواهد شد.
 • خریدار موظف است ظرف مدت ۳ روزکاری پس از اعلام نهایی برندگان، نسبت به واریز مبالغ اقدام و جهت بارگیری اقلام خود مراجعه نماید. عدم مراجعه خریدار در طی این مدت به منزله انصراف از خرید بوده و سپرده آن ضبط می گردد و شرکت در صورت تمایل و احراز شرایط می تواند نسبت به انجام معامله با نفر بعدی اقدام نماید .
 • کلیه هزینه های بارگیری، حمل و … به عهده خریدار می باشد.
 • کلیه هزینه های نقل و انتقال خودروها در دفترخانه (اعم از هزینه وکالت تعویض پلاک و سند قطعی) بعهده خریدار و کلیه هزینه های عدم خلاف و عوارض سالیانه سواری و مالیات مشاغل وانت بعهده فروشنده می باشد .
 • سند خودروهای پلاک دار فقط به نام خریدار مزایده صادر می گردد .
 • از کلیه برندگان خودروهای پلاکدار در زمان ارائه مبایعه نامه و تحویل خودرو یک فقره چک از حساب خریدار بدون تاریخ و بدون بابت در وجه شرکت پایندان به مبلغ تمام شده خودرو دریافت می گردد که پس از اتمام مراحل تعویض پلاک و انتقال سند عودت داده خواهد شد .
 • خریداران خودروهای پلاک دار موظفند ظرف مدت یک ماه پس از صدور مبایعه نامه نسبت به انجام امور تعویض پلاک و انتقال سند اقدام نمایند و در غیر این صورت با خاطیان به صورت قانونی برخورد و چک دریافتی وصول می گردد.
 • ماشین آلات دیگر مزایده از قبیل: ژنراتور، شیر توپی و….. فقط با ارائه مبایعه نامه (درسربرگ شرکت) واگذار می گردد.
 • کلیه اقلام با وضعیت موجود مشاهده شده و به فروش خواهند رسید و هیچ گونه ادعایی قابل قبول نمی باشد.
 • تاریخ بازدید و ارائه پاکت پیشنهاد از روز چهارشنبه مورخ ۹۶/۱۲/۰۹ لغایت روز چهارشنبه مورخ ۹۶/۱۲/۱۶از ساعت ۸:۳۰ صبح الی۱۶ می باشد.
 • شرکت در رد و یا قبول کلیه پیشنهادات مختار می باشد .
 • محل بازدید، دریافت اسناد، ارائه پیشنهاد و بارگیری اقلام در جاده مخصوص کمربندی شهریار اندیشه بعد از سه راه قلعه حسن خان جنب شرکت شن و ماسه دی انبار مرکزی شرکت پایندان (تلفن:۰۹۱۲۶۱۳۴۶۷۸-۰۹۱۲۸۲۶۲۴۲۶-۴۸۰۶۵۳۲۱-۴۸۰۶۵۳۲۷-۰۲۱ ) می باشد .

 

 

پیشنهاد قیمت :                 

توجه : مبالغ درج شده می بایست خوانا و بدون قلم خوردگی باشد.

ردیف نام دستگاه سال ساخت شماره انتظامی/ کد اختصاصی قیمت پیشنهادی به عدد (ریال) بدون محاسبه۲% و۹% قیمت پیشنهادی به حروف (ریال)

بدون محاسبه ۲% و ۹%

۱ نیسان پاترول چهار درب ۱۳۸۱ ۲۲-۷۵۵س۷۳    
۲ وانت دوکابین کاپرا ۱۳۹۱ ۲۲-۳۱۶ب۷۹    
۳ کامیون کشنده ایویکو ۱۳۷۷ ۱۱-۱۵۵ع۶۴    
۴ کامیون میکسر آمیکو ۱۳۹۰ ۲۲-۱۱۵ع۶۱    
۵ کامیون کمپرسی آمیکو ۱۳۹۰ ۲۲-۸۶۳ع۷۸    
۶ ژنراتور پرکینز ۵۶۰ کاوا ۱۹۶-۲۲    
۷ ژنراتور پرکینز ۴۰ کاوا ۱۱۸-۲۲    
۸ ژنراتور پرکینز ۵۶۰ کاوا ۱۹۵-۲۲    
۹ ژنراتور کاترپیلار۵۰۰ کاوا ۲۰۰-۲۲    
۱۰ شیر توپی دسته بلند “۱۲    
۱۱ لوله خمکن ۱-۱۷    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توجه : به مبالغ پیشنهادی فوق ۲% هزینه بالاسری و ۹% مالیات بر ارزش افزوده اضافه می گردد. 

 

اینجانب …………………………. فرزند …………………… به شماره شناسنامه ……………… صادره از …………………. و کد ملی ……………………………….. متقاضی شرکت در مزایده ماشین آلات و تجهیزات ۶-۹۶، با آگاهی کامل و مطالعه دقیق، شرایط فوق را می پذیرم.

شماره تلفن همراه:                                                                                             امضاء:  

 

 شماره تماس: ۴۸۰۶۵۳۲۱-۴۸۰۶۵۳۲۷-۰۲۱ ،  ساعت پاسخگویی: ۸:۳۰ صبح لغایت ۱۶ عصر