شرکت پایندان با سابقه چهار دهه  فعالیت در زمینه طراحی و اجرای پالایشگاه و خطوط انتقال نفت گاز و پتروشیمی جهت موقعیت های ذیل نیروی انسانی مجرب جذب می نماید. متقاضیان واجد شرایط جدول زیر رزومه خود را در قسمت “همکاری با ما” سایت شرکت درج نمایند.

جهت مشاهده عناوین شغلی کلیک نمائید