شرکت پایندان با سابقه چهار دهه  فعالیت در زمینه طراحی و اجرای پالایشگاه و خطوط انتقال نفت گاز و پتروشیمی جهت موقعیت ذیل نیروی انسانی مجرب جذب می نماید. متقاضیان واجد شرایط جدول زیر رزومه خود را در قسمت “همکاری با ما” سایت شرکت درج نمایند.

https://payandan.com/wp-content/uploads/2022/01/jazb.pdf