عملیات تزریق گاز پروژه خط لوله ۵۶ اینچ ششم سراسری، گستره دزفول، کوهدشت با یپمانکاری شرکت پایندان از ایستگاه ولیعصر آغاز گردید.

اجرای این پروژه از اواخر سال ۹۴ در قالب قرارداد BOT از طرف شرکت مهندسی و توسعه گاز به شرکت نفتانیر با مدیریت پیمان شرکت هیربدان واگذار که اجرای گستره دزفول- کوهدشت به شرکت پایندان واگذار گردید.

احداث ۱۶۷ کیلومتر خط لوله ۵۷ اینچ این پروژه ملی با تلاش شبانه روزی مهندسین و متخصصین پایندان  در ۸  ایستگاه به اتمام رسید.